MAALISKUU
1801

Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle!

2. kirje korinttilaisille 5:17