TAMMIKUU
Photo: Koen Brouwer

Päivä koittaa vanhurskaille, ilo niille, joiden sydän on puhdas.

Psalmien kirja 97:11
RAILHOPE-HOME | IRM-HOME